Sign in:

Algemene voorwaarden

Hier zijn onze voorwaarden voor een mooie tijd in Eckfeld!

Middelkamp & Peters Vermietungs GbR

Sohlweg 80
41372 Niederkrüchten

 

Algemene voorwaarden der Middelkamp & Peters Vermietungs GbR

Het huurcontract voor een vakantieverblijf tussen huurder en verhuurder omvat de volgende huurvoorwaarden:

 

1. Reservering/betaling

1.1 Na ontvangst van uw online reservering ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 dagen ontvangt u van ons een bindende reserveringsbevestiging. De klant is aansprakelijk voor alle verplichtingen, ook voor de aangemelde deelnemers, uit de huurovereenkomst.

1.2 Na ontvangst van de reserveringsbevestiging moet een bedrag van 30% van het totaalbedrag binnen 10 dagen aanbetaald worden. Dit maakt u over op onder genoemd bankrekeningnummer. Indien het bedrag niet binnen deze termijn overgemaakt is, heeft de verhuurder het recht, na een aanmaning met nieuwe betaaltermijn, het contract te ontbinden en eventuele annuleringskosten volgens nummer 2 van dit contract in rekening te brengen. Het restante bedrag moet op zijn laatst 30 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf worden voldaan. Bij niet tijdige betaling van dit bedrag op de bankrekening van Middelkamp & Peters Vermietungs GbR heeft de verhuurder het recht, na een aanmaning met nieuwe betaaltermijn, het contract te ontbinden en eventuele annuleringskosten volgens nummer 2 van dit contract in rekening te brengen. De datum van ontvangst van de betaling op de bankrekening van Middelkamp & Peters Vermietungs GbR is hier van belang.

1.3 Liggen tussen reserveringsbevestiging en aanvang van uw verblijf minder dan 40 dagen, moet het totale bedrag worden voldaan.

1.4 Indien het totale bedrag niet voldaan is, bestaat er geen recht op gebruik van het huurobject.

1.5. Na ontvangst van het restbedrag sturen wij u de reisdocumenten, zoals adres ,routebeschrijving en informatie over de sleutelovergave via e-mail.

2. Annulering door de klant

2.1 De klant heeft te allen tijde het recht voor de dag van aankomst te annuleren. De annulering moet schriftelijk worden ingediend. Middelkamp & Peters Vermietungs GbR raadt u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Een link om een annuleringsverzekering af te sluiten staat op onze site.

2.2 Indien de reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd: a) bij annulering t/m 60 dagen voor aankomst 30% van het totaalbedrag. b) bij annulering vanaf de 59ste t/m de 16de dag voor aankomst 50% van het totaalbedrag. c) bij annulering vanaf de 15de t/m de 1ste dag voor aankomst 80% van het totaalbedrag.

2.3 Bij het verzuimen van verblijf zonder annulering, is de klant verplicht tot betaling van het totaalbedrag. Bij aankomst op een later tijdstip en/of vroeger vertrek bestaat geen recht op terugbetaling.

2.4. De klant heeft het recht de overeenkomst in zijn geheel met alle eventuele extra services af te staan aan een andere persoon. Hierbij kunnen administratiekosten ter hoogte van 25,00€ worden berekend. Er worden geen annuleringskosten berekend.

3. Ontbinden van de overeenkomst

In geval Middelkamp & Peters Vermietungs GbR al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht kan Middelkamp & Peters Vermietungs GbR de overeenkomst ontbinden. Een aansprakelijkheid op een vergoeding bestaat niet. Middelkamp & Peters Vermietungs GbR heeft te allen tijde het recht met onmiddelijke ingang de overeenkomst op te zeggen als de klant tegen de regels in het contract niet nakomt. In dit geval vervalt de huursom.

4. Aansprakelijkheid van Middelkamp & Peters Vermietungs GbR

4.1. De door Middelkamp & Peters Vermietungs GbR uit te voeren diensten zijn exclusief verzekeringen. Ter bescherming van de klant wordt een prive afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanbevolen door Middelkamp & Peters Vermietungs GbR.

4.2. De informatie betreffende de vakantiehuizen wordt door ons aangeboden en streng gecontroleerd. Aangegeven afstanden en de ligging van de vakantieobjecten zijn geschat. Middelkamp & Peters Vermietungs GbR is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

5. Plicht van de klant

5.1. Het gereserveerde vakantieobject mag alleen maar met de in het contract genoemde personenaantal bewoond worden. In het geval dat meer personen als contractueel vastgelegd het vakantieobject bewonen, zal een realistische vergoeding worden berekend. De personen die teveel in het object wonen, dienen onmiddelijk het vakantieobject te verlaten.

5.2 De klant is aansprakelijk voor elk, van de klant aangebrachte, schade aan het object of aan het meubilair. De klant is ertoe verplicht met het huurobject voorzichtig en plichtbewust om te gaan. De klant dient elke schade en/of tekortkomingen tijdens het verblijf aan de verhuurder te melden. Ontstaat door het niet op tijd melden van een probleem meer schade, moet de klant hiervoor opkomen. Bij dreigend gevaar is de eigenaar bevoegd het object te betreden. De klant is verplicht tot het regelmatig schoonmaken van het object. De eindschoonmaak die bij de prijs inbegrepen is, omvat niet het reinigen van het servies, het fornuis, de oven, de koelkast en de keukenapparaten die schoon moeten worden achtergelaten. Het object moet bezemschoon opgeleverd worden. Indien er schade vergoed moet worden, dient dit voor vertrek te worden betaald aan de eigenaar of plaatsvervanger.

5.3. Huisdieren zijn niet toegestaan in onze objecten! Wij attenderen u er nadrukkelijk op dat er een rookverbod voor onze objecten geldt. Bij overtreding van deze regels kan dit als gevolg hebben dat de huurder het object moet verlaten, zonder recht op een terugbetaling van de huursom en de extra services.

6. Belangrijke informatie

6.1 Het object kan op dag van aankomst tussen 16:00 en 18:00 uur worden betrokken. Een recht op sleutelovergave bij latere aankomst op de aanreisdag bestaat niet. Een latere aankomst moet door de gast gemeld worden en er moet eventueel een vastgesteld extra bedrag worden betaald. De klant is ertoe verplicht zich telefonisch bij de eigenaar te melden, zoals in de aanreisinformatie aangegeven, ook als Middelkamp & Peters Vermietungs GbR al over een latere aankomst geinformeerd is. Overnachtingskosten, onstaan door latere aankomst of het verzuimen van telefonisch contact met de eigenaar, zijn voor rekening van de klant. Op dag van vertrek dient u het object voor 10:00 uur te verlaten.

6.2. Beddengoed en handdoeken, net als de eindschoonmaak, zijn in de totaalprijs inbegrepen.

6.3. Bij onze vakantieobjecten zijn de kosten voor het verwarmen van het object (electriciteit/hout) in principe in de prijs inbegrepen. Mocht het stroomverbruik echter de hoeveelheid van gemiddeld 80 kwh per dag overschrijden, wordt elke kwh die over deze waarde ligt met 30 cent per kwh berekend.


vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, Daun, open haard, vakantiehuis,
vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, Eifel, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,
Eifel, open haard, vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,Eifel
Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel,5 sterren, open haard, Vulkaneifel vakantiehuis,
Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel,5 sterren, open haard, Vulkaneifel vakantiehuis,
Eifel, open haard, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel,
vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis, Eifel, vakantiehuis,
Eifel, vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,Eifel
Eifel, open haard, vakantiehuis, open haard, vakantie, Manderscheid, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,Eifel
Eifel, vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,Eifel
Eifel, vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,Eifel
Eifel, vakantiehuis, vakantie, Manderscheid, 5 sterren, Vulkaneifel, vakantiehuis,Eifel
Eifel, open haard, vakantiehuis, Eifel